MATHZIER 1.0 TAHUN 4,5

* BUKU TEKS – Latihan disusun mengikut topik dalam Buku Teks KSSR terkini.
* DSKP – Soalan disediakan merangkumi kandungan dalam DSKP KSSR semakan 2017.
* LATIHAN – Latihan terdiri daripada pelbagai bentuk soalan dan kemahiran untuk meningkatkan tahap penguasaan murid murid dalam menjawab soalan.
* KBAT – Soalan merangkumi jenis Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi supaya murid dapat membiasakan diri dengan soalan-soalan bukan rutin.
JAWAPAN – Jawapan lengkap disedialkan untuk semakan

Ciri-ciri istimewa Siri MATHZIER

* BUKU TEKS - Latihan disusun mengikut topik dalam Buku Teks KSSR terkini.
* DSKP - Soalan disediakan merangkumi kandungan dalam DSKP KSSR semakan 2017.
* LATIHAN - Latihan terdiri daripada pelbagai bentuk soalan dan kemahiran untuk meningkatkan tahap penguasaan murid murid dalam menjawab soalan.
* KBAT - Soalan merangkumi jenis Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi supaya murid dapat membiasakan diri dengan soalan-soalan bukan rutin.
JAWAPAN - Jawapan lengkap disedialkan untuk semakan

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MATHZIER 1.0 TAHUN 4,5”

Your email address will not be published. Required fields are marked *