Mathzier 2.0 Tahun 1-6 Matematik Latihan Dwibahasa Nusamas Cikgu Fadli Salleh

SIRI MATHZIER 2.0 Dwibahasa

Ciri-ciri istimewa Siri MATHZIER 2.0:
* BUKU TEKS – Latihan disusun mengikut topik dalam Buku Teks KSSR terkini.
* DSKP – Soalan disediakan merangkumi kandungan dalam DSKP KSSR semakan 2017.
* LATIHAN – Latihan terdiri daripada pelbagai bentuk soalan dan kemahiran untuk meningkatkan tahap penguasaan murid murid dalam menjawab soalan.
* KBAT – Soalan merangkumi jenis Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi supaya murid dapat membiasakan diri dengan soalan-soalan bukan rutin.
JAWAPAN :
Tahun 123 : jawapan di page tengah
Tahun 456 : Scan QR code di bawah page isi kandungan

SIRI MATHZIER 2.0 Dwibahasa

Ciri-ciri istimewa Siri MATHZIER 2.0:

* BUKU TEKS - Latihan disusun mengikut topik dalam Buku Teks KSSR terkini.

* DSKP - Soalan disediakan merangkumi kandungan dalam DSKP KSSR semakan 2017.

* LATIHAN - Latihan terdiri daripada pelbagai bentuk soalan dan kemahiran untuk meningkatkan tahap penguasaan murid murid dalam menjawab soalan.

* KBAT - Soalan merangkumi jenis Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi supaya murid dapat membiasakan diri dengan soalan-soalan bukan rutin.

JAWAPAN :

Tahun 123 : jawapan di page tengah

Tahun 456 : Scan QR code di bawah page isi kandungan

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mathzier 2.0 Tahun 1-6 Matematik Latihan Dwibahasa Nusamas Cikgu Fadli Salleh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *