3 perkara yang menyebabkan pelajar gagal menjawab soalan kertas Bahasa Melayu: