https://www.youtube.com/watch?v=Ev2MKwHJ1tM Teknik lain bagi tolak. Boleh cuba faham dan jika sesuai dengan anak-anak boleh terus guna ya. Telegram:...