Anak-anak yang tidak faham dalam pelajaran akan membuatkan mereka tertinggal dan tidak suka subjek tersebut. Itu lumrahnya. Sesuatu yang kita rada...