Lebih 1000 perkataan dan ayat Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu yang biasa kita gunakan.