Pendidikan Islam Tahun 6: Akidah - Nama Allah (Zul Jalali Wal Ikram) Oleh: Hayuni Kadir  Mata pelajaran: Pendidikan Agama Islam  ...