Kemahiran melorekkan pecahan ini boleh dikatakan antara kemahiran yang kerap diuji dalam mana-mana ujian Matematik.